Yandal

Üniversitemizde Yandal Eğitim İmkânı

Atılım Üniversitesi, başarılı öğrencilerine ikinci bir dalda eğitim görme ve sertifika alma olanağı sunmaktadır. Yandal Programı ile eğitimini başarıyla sürdüren öğrencilerin ilgi duyduğu başka bir alanda da uzmanlaşmasına fırsat verilmektedir. Kendi bölümlerinin lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerimiz yandal programına kabul edildiklerinde, fakülte yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Öğrencilerimiz kendi lisans programlarının en erken üçüncü, en geç altıncı dönem başında yandal programına müracaat edilebilmektedir.


ATILIM ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ