Atılım Üniversitesi

Dikey Geçiş

Bu programın Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında, başarısız olan öğrenciler aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan Programlara Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği kurallara göre ÖSYM’ce yerleştirilebilirler.

Öğretim dili İngilizcedir. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.Programın sonunda İngilizce Yeterlik Sınavını başaranların “Lisans Öğrenimine kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Öğretim dili Türkçe olan lisans programlarına burslu olarak kayıt yaptıran öğrencilerin bursu bölüm öğretim ücretini kapsamakta olup, isteğe bağlı olarak İngilizce eğitim almak üzere Hazırlık Okulunda öğrenimine devam etmeleri halinde Hazırlık Okulu öğretim ücretinin tamamını öderler. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitece belirtilen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce Yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. (Ayrıntılı bilgi için Üniversiteye başvurunuz.)

Atılım Üniversitesinde öğretim ücrete tabidir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti tüm bölümler ve hazırlık sınıfı için KDV dahil 32.400 TL’dir. Bu ücretin yarısı ilk kayıt sırasında, diğer yarısı ikinci sömestr başlamadan akademik takvimde belirtilen tarihler arasında iki eşit taksit halinde öğrenci tarafından ödenecektir. Öğretim ücreti artışları yıllık TÜFE oranı ile sınırlı tutulur. Öğretim dili İngilizcedir. ( Bazı bölümlerde Türkçe’dir) Hukuk Fakültesi ile Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin Mimarlık Bölümü’nde isteğe bağlı bir yıl süreyle İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında DGS ile kayıt yaptıracak öğrenciler, bölümlerin burslu açılan kontenjanlarına da tercih yapabileceklerdir.

DGS İLE KAYIT OLAN ÖĞRENCİLERİN BURS KOŞULLARI

2017 DGS sonuçlarına göre %100, %75, % 50 ve % 25 burslu kontenjanlar dahilinde lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerden Yabancı Dil Hazırlık eğitimi alacak öğrenciler Hazırlık Programı süresi dahil azami 10 yarıyıl, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlere kaydolan öğrenciler ise azami 8 yarıyıl süresince,  ders ve başarı koşulu aranmaksızın bursluluk oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun %20’sini,  ikinci akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursları sona erer.

Burs süreleri öğrencilerin intibak edildikleri yarı yıldan başlayarak hesaplanır ve öğrenci hangi yarı yılda öğretime başladı ise Yabancı Dil Hazırlık eğitimi alacak öğrenciler için Hazırlık Okulu süresi dahil 10,  doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlere kaydolan öğrenciler için ise 8 yarıyıla tamamlanarak hesaplanır (Örneğin 3. yarıyıla intibak edilen bir öğrencinin yasal burs süresi doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümler için 6 yarı yıl, Yabancı Dil Hazırlık Programında öğrenim görecek öğrenciler için Hazırlık Program süresi dahil 8 yarıyıldır.)

Burs sadece öğretim ücretini kapsar. Yaz okulu, ders ücreti, ek sınav vb. ücretleri kapsamaz.

Öğretim dili Türkçe olan lisans programlarına burslu olarak kayıt yaptıran öğrenciler isteğe bağlı olarak İngilizce eğitim almak üzere Hazırlık Okulunda öğrenimine devam etmeleri halinde Hazırlık Okulu öğretim ücretinin tamamını öderler. 

 

DGS 2017 Genel Kontenjan, Puan ve Ücret Bilgileri Bölümlere ait iletişim listesi

 

Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi