Ücretler ve Burslar

Burslar Hakkında Detaylı Bilgi

Üniversitemiz öğrencileri teşvik etmek, başarı oranlarını arttırmak amacı ile aşağıdaki koşullarda karşılıksız burs olanakları sunmaktadır.

Atılım Üniversitesi’nde kuruluşundan bugüne kadar toplam 24.861 öğrenciye burs verilmiştir. 2016–2017 yılında lisans öğrenimi yapmakta olan 4.645 öğrenci burs almakta, bu sayı mevcut öğrencilerin %64’ünü oluşturmaktadır.

Her yıl burs alan öğrenci sayısının arttığı Atılım Üniversitesi’nde bu güne kadar Üniversite tarafından verilen bursların toplam tutarı ise 113.136.799 ABD Dolarıdır.

ÖSYS YERLEŞTİRME BURSU

ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında “burslu” öğrenci alınacağı belirtilen programlara belirtilen kontenjan ve şartlar dahilinde “burslu” kayıt olan öğrencilere verilen burstur. LYS sonuçlarına göre %100, %75, % 50 ve % 25 burslu kontenjanlar dahilinde lisans programlarına yerleştirilen lisans öğrencilerden Yabancı Dil Hazırlık Programında öğrenim görecek öğrenciler Hazırlık Programı süresi dahil 10 yarıyıl, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlere kaydolan öğrenciler ise 8 yarıyıl süresince, ders ve başarı koşulu aranmaksızın bursluluk oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun %20’sini, ikinci akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursları sona erer. Öğretim dili Türkçe olan lisans programlarına burslu olarak kayıt yaptıran öğrencilerin bursu bölüm öğretim ücretini kapsamakta olup, isteğe bağlı olarak İngilizce eğitim almak üzere Hazırlık Okulunda öğrenimine devam etmeleri halinde Hazırlık Okulu öğretim ücretinin tamamını öderler. Önlisans programlarının burslu kontenjanlarına yerleştirilen öğrenciler 4 yarıyıl süresince ders ve başarı koşulu aranmaksızın bursluluk oranlarına göre öğretim ücretinden muaf tutulurlar. 4 yarıyıl sonunda Üniversiteden mezun olamayan önlisans programı öğrencilerinin bursları sona erer. Lisans veya önlisans programına burslu olarak kayıt olan ancak daha sonra Üniversite içi yatay geçiş yaparak bölüm değiştiren öğrencilerin bursları sona erer.

DAHA ÖNCE ÜNİVERSİTEMİZ YA DA BİR DİĞER ÜNİVERSİTENİN LİSANS PROGRAMLARINDA ÖĞRENİM GÖRMEKTE İKEN 2017 LYS İLE BURSLU OLARAK YENİDEN ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS PROGRAMLARINA KAYIT YAPTIRACAK ÖĞRENCİLERİN BURS KOŞULLARI

Daha önce Üniversitemiz ya da bir diğer üniversitenin lisans programlarında öğrenim görmekte iken yeniden %100, %75, % 50 ve % 25 burslu kontenjanlar dahilinde lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerden Yabancı Dil Hazırlık eğitimi alacak öğrenciler Hazırlık Programı süresi dahil azami 10 yarıyıl, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlere kaydolan öğrenciler ise azami 8 yarıyıl süresince,  ders ve başarı koşulu aranmaksızın bursluluk oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun %20’sini,  ikinci akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursları sona erer.

Burs süreleri öğrencilerin intibak edildikleri yarı yıldan başlayarak hesaplanır ve öğrenci hangi yarı yılda öğretime başladı ise Yabancı Dil Hazırlık eğitimi alacak öğrenciler için Hazırlık Okulu süresi dahil 10,  doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlere kaydolan öğrenciler için ise 8 yarıyıla tamamlanarak hesaplanır (Örneğin 3. yarıyıla intibak edilen bir öğrencinin yasal burs süresi doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümler için 6 yarı yıl, Yabancı Dil Hazırlık Programında öğrenim görecek öğrenciler için Hazırlık Program süresi dahil 8 yarıyıldır.)

Burs sadece öğretim ücretini kapsar. Yaz okulu, ders ücreti, ek sınav vb. ücretleri kapsamaz.

Öğretim dili Türkçe olan lisans programlarına burslu olarak kayıt yaptıran öğrenciler isteğe bağlı olarak İngilizce eğitim almak üzere Hazırlık Okulunda öğrenimine devam etmeleri halinde Hazırlık Okulu öğretim ücretinin tamamını öderler. 

ÜSTÜN BAŞARI BURSU

Üniversiteye giriş başarısına dayalı olarak verilen burstur. LYS ve YGS sonuçlarına göre (Uzaktan Eğitim Önlisans Programları Hariç) Üniversitemiz %100 burslu lisans programlarına MF-1, MF-3, MF–4, TM–1, TM-2, TM-3, TS-2, YGS-1 ve YGS-6 puan türü ilk 1–10.000 sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciler ile DİL-1 puan türü ilk 1-1.500 sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilerden Yabancı Dil Hazırlık Programında öğrenim görecek öğrenciler Hazırlık Programı süresi dahil 10 yarıyıl, doğrudan lisans Programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlere kaydolan öğrenciler ise 8 yarıyıl süresince öğretim ücretinden muaf tutulur ve normal eğitim öğretim döneminde (Ekim-Mayıs ayları arasında ve bu aylar dâhil olmak üzere) 8 ay süresince cep harçlığından yararlandırılırlar. Bu bursu almaya hak kazanan öğrenciler yıl sonu akademik genel not ortalamaları 2.00’nin altına düşmediği sürece cep harçlığından yararlandırılırlar. Cep harçlığından yararlanan öğrencilerin yıl sonu akademik genel ortalamalarının 2.00’ın altına düşmesi, hazırlık sınıfını bir yıl sonunda başarı ile tamamlayamamaları, programa fiilen devam etmemeleri, devamsız ve/veya izinli sayılmaları hallerinde cep harçlığı ödemeleri durdurulur. Bu durumdaki öğrenciler, hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları, yıl sonu akademik genel not ortalamalarını 2.00 ve üzerine yükseltmeleri, programa fiilen devam etmeye başlamaları/devamsız/izinli olma durumlarının sona ermesi halinde yeniden cep harçlığından yararlandırılır. Cep harçlığı almaya hak kazanan öğrencilere ödenecek tutar her yıl Üniversite Mütevelli Heyetince belirlenir

KAYIT YAPILAN PROGRAM PUAN TÜRÜ SIRALAMA CEP HARÇLIĞI (AYLIK)
%100 Burslu Lisans Programları MF-1, MF-3, MF–4, TM–1, TM-2, TM-3, TS-2, YGS-1 VE YGS-6  1-5.000 1.000 TL
%100 Burslu Lisans Programları MF-1, MF-3, MF–4, TM–1, TM-2, TM-3, TS-2, YGS-1 VE YGS-6  5.001-10.000 700 TL
%100 Burslu Lisans Programları DİL-1 1 -1.500 700 TL

AKADEMİK BAŞARI BURSU

Üniversite lisans öğrenim başarısına dayalı olarak verilen burstur. Kayıtlı olduğu lisans programında öğrenim gördüğü birinci akademik yıl sonunda ve sonraki tüm akademik yıllarda yıl sonu akademik genel not ortalaması 3,00 ve üzerinde olan öğrenciler yararlanabilir. Kayıtlı olduğu lisans programında öğrenim gördüğü birinci akademik yıl sonunda ve sonraki tüm akademik yıllarda yıl sonu akademik genel not ortalaması 3,90 - 4,00 olan öğrenciler öğretim ücretinin tamamından muaf tutulur ve normal eğitim öğretim döneminde (Ekim-Mayıs ayları arasında ve bu aylar dâhil olmak üzere) 8 ay süresince cep harçlığından yararlandırılırlar. Kayıtlı olduğu lisans programında öğrenim gördüğü birinci akademik yıl sonunda ve sonraki tüm akademik yıllarda yıl sonu akademik genel not ortalaması 3,70 – 3,89 olan öğrencilere öğretim ücretinin %80’i oranında burs verilir. Kayıtlı olduğu lisans programında öğrenim gördüğü birinci akademik yıl sonunda ve sonraki tüm akademik yıllarda yıl sonu akademik genel not ortalaması 3,50 – 3,69 olan öğrencilere öğretim ücretinin %60’ı oranında burs verilir. Kayıtlı olduğu lisans programında öğrenim gördüğü birinci akademik yıl sonunda ve sonraki tüm akademik yıllarda yıl sonu akademik genel not ortalaması 3,30 – 3,49 olan öğrencilere öğretim ücretinin %40’ı oranında burs verilir. Kayıtlı olduğu lisans programında öğrenim gördüğü birinci akademik yıl sonunda ve sonraki tüm akademik yıllarda yıl sonu akademik genel not ortalaması 3,00 – 3,29 olan öğrencilere öğretim ücretinin %20’si oranında burs verilir. Bu durumdaki öğrencilerin burstan yararlanabilmeleri için öğrenim gördükleri lisans programlarında bulunan tüm zorunlu bölüm derslerini alarak başarı ile tamamlamış ve bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanmış olmaları ön koşuldur. Akademik Başarı Burslarından Üniversitemiz lisans programlarında tam ücretli olarak öğrenim gören öğrenciler yararlanır. Bu burs ilk öğretim yılı veya izleyen öğretim yıllarının bahar dönemi sonundaki akademik genel not ortalamasına göre belirlenir. Yaz okulu dönemi sonundaki genel not ortalaması değerlendirmede esas alınmaz.

3,00 - 3,29 ARASINDA %20 BURS
3,30 - 3,49 ARASINDA %40 BURS
3,50 - 3,69  ARASINDA %60 BURS
3,70 - 3,89 ARASINDA %80 BURS
3,90 - 4,00 ARASINDA %100 BURS + CEP HARÇLIĞI 

SPOR BURSU 

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonlarının belirlediği branşlarda, Üniversitenin takımlarında Üniversite adına yarışmalara katılan öğrencilere verilen burstur. Spor Bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler branşlarındaki ulusal ve uluslarası düzeydeki tüm çalışma, başarı, derece vb. bilgi ve belgeleri bir dosya ile Spor Koordinatörlüğü’ne teslim ederler. Spor Bursunun verilmesi öğrencinin eğitim-öğretim başarısı öncelikli olmak üzere, branşındaki Üniversite takımında yer alması ve Üniversiteyi temsil etmesine bağlıdır. Burs verilecek branşlar ve sporcular Spor Koordinatörlüğü’nün önerisi, Rektörün olumlu görüşü ile Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Burslar bir yıl için verilmekte olup, öğrenciye sonraki yıllar için de burs alma hakkını vermez. Bursun devam etmesi için hazırlık sınıfı öğrencilerinin hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayarak bölüme, bölüm öğrencilerinin ise en az 1.70 yıl sonu akademik genel ortalaması ile bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanması, ait olduğu takımla ilgili olarak katılmaları gereken aktivitelere (toplantı, antrenman, maç, yarışma vb.) devam etmesi (devam Spor Koordinatörlüğünce takip edilir, devam raporları Koordinatörlükçe verilir) ait olduğu takımdaki oyun başarısının, performansının ve disiplinli çalışmalarının devamı ve disiplin cezası alarak maçlara katılmaktan men edilmemiş olması gerekir. Burslu olduğu öğretim döneminde burs için gerekli şartları kaybeden ve performası yeterli olmayan, toplantılara, antrenmanlara, maçlara, yarışmalara vb. katılmayan öğrencilerin bursları sona erer.

ŞEHİT BURSU

Terörle mücadele kapsamında şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensuplarının çocuklarına verilen burstur. Şehit Bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler bir dilekçe ve ekinde ilgili kurumdan alınmış şehitlik belgesi ile Mütevelli Heyet Başkanlığı’na müracaat ederler. Bu burstan LYS sonuçlarına göre Üniversitemize ilk 100.000’de yerleşen 5 (beş) şehit çocuğu yararlanır. Bu bursu almaya hak kazanan öğrenciler öğretim ücretinin tamamından muaf tutulur.