Ücretler ve Burslar

Burs Yönetmeliği

 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNETMELİĞİMİZDEKİ BİLGİLER

 

Kapsam

Madde 1- Bu yönetmelik Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından Atılım Üniversitesinde lisans ve önlisans programlarında öğrenim gören öğrencilere burs verilmesiyle ilgili hükümleri kapsar.

 

Amaç

Madde 2- Üniversiteye başarılı öğrenci kaydını sağlamak, öğrencileri çalışmaya teşvik etmek, öğrencilerin başarı oranlarını artırmak, başarılı olup maddi durumu iyi olmayan öğrencilere destek olmaktır.

 

Burs Çeşitleri

Madde 3:

 

A.) ÖSYM Yerleştirme Bursu

 

A.a) YKS (LYS) Bursu ve İndirimi

 

(1) ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzlarında “burslu” veya “indirimli” öğrenci alınacağı belirtilen programlara belirtilen kontenjan ve şartlar dâhilinde “burslu” veya “indirimli” kayıt olan öğrencilere verilen burstur. 

 

(2) YKS (LYS) sonuçlarına göre %100 burslu veya %75, % 50 ve % 25 indirimli kontenjanlar dâhilinde lisans programlarına yerleştirilen lisans öğrencilerden Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi görecek öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimi süresi dahil 10 yarıyıl, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlere kaydolan öğrenciler ise 8 yarıyıl süresince,  ders ve başarı koşulu aranmaksızın burs veya indirim oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin  %20’sini,  ikinci akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer.

 

(3) Daha önce Üniversitemiz ya da bir diğer üniversitenin lisans programlarında öğrenim görmekte iken yeniden %100 burslu veya %75, % 50 ve % 25 indirimli kontenjanlar dâhilinde lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerden İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler hazırlık eğitimi süresi dâhil azami 10 yarıyıl, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlere kaydolan öğrenciler ise azami 8 yarıyıl süresince,  ders ve başarı koşulu aranmaksızın burs veya indirim oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %20’sini,  ikinci akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer. Burs veya indirim süreleri öğrencilerin intibak edildikleri yarı yıldan başlayarak hesaplanır ve öğrenci hangi yarı yılda öğretime başladı ise İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler için hazırlık eğitimi süresi dâhil 10,  doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlere kaydolan öğrenciler için ise 8 yarıyıla tamamlanarak hesaplanır (Örneğin 3. yarıyıla intibak edilen bir öğrencinin yasal burs veya indirim süresi doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümler için 6 yarı yıl, Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi görecek öğrenciler için hazırlık eğitim süresi dâhil 8 yarıyıldır.)

 

(4) Öğretim dili Türkçe olan lisans programlarına burslu veya indirimli olarak kayıt yaptıran öğrencilerin bursu veya indirimi bölüm öğretim ücretini kapsamakta olup, isteğe bağlı olarak İngilizce eğitim almak üzere Temel İngilizce Bölümünde öğrenime devam etmeleri halinde İngilizce hazırlık eğitimi öğretim ücretinin tamamını öderler.

 

(5) Önlisans programlarının burslu veya indirimli kontenjanlarına yerleştirilen öğrenciler 4 yarıyıl süresince ders ve başarı koşulu aranmaksızın burs veya indirim oranlarına göre öğretim ücretinden muaf tutulurlar. 4 yarıyıl sonunda Üniversiteden mezun olamayan önlisans programı öğrencilerinin bursları sona erer. Bu süre sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %50’sini kaybeder. Mezun olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer.

 

A.b) DGS Bursu

 

(1) DGS sonuçlarına göre %100 burslu veya %75, % 50 ve % 25 indirimli kontenjanlar dahilinde lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerden Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimi süresi dahil azami 10 yarıyıl, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlere kaydolan öğrenciler ise azami 8 yarıyıl süresince,  ders ve başarı koşulu aranmaksızın burs veya indirim oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %20’sini,  ikinci akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer.

 

(2) Burs veya indirim süreleri öğrencilerin intibak edildikleri yarı yıldan başlayarak hesaplanır ve öğrenci hangi yarı yılda öğretime başladı ise İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler için hazırlık eğitim süresi dâhil 10,  doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlere kaydolan öğrenciler için ise 8 yarıyıla tamamlanarak hesaplanır (Örneğin 3. yarıyıla intibak edilen bir öğrencinin yasal burs veya indirim süresi doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümler için 6 yarı yıl, Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi görecek öğrenciler için hazırlık eğitim süresi dâhil 8 yarıyıldır.)

 

(3) Öğretim dili Türkçe olan lisans programlarına burslu veya indirimli olarak kayıt yaptıran öğrenciler isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık eğitimi almak üzere Temel İngilizce Bölümünde öğrenimine devam etmeleri halinde İngilizce hazırlık eğitimi öğretim ücretinin tamamını öderler. 

 

B.) Yatay Geçiş Bursu

 

(1) Yatay Geçiş ile %100 burslu veya %75, % 50 ve % 25 indirimli kontenjanlar dâhilinde lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerden Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimi süresi dahil azami 10 yarıyıl, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlere kaydolan öğrenciler ise azami 8 yarıyıl süresince,  ders ve başarı koşulu aranmaksızın burs veya indirim oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %20’sini,  ikinci akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer.

 

(2) Burs veya indirim süreleri öğrencilerin intibak edildikleri yarı yıldan başlayarak hesaplanır ve öğrenci hangi yarı yılda öğretime başladı ise İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler için hazırlık eğitim süresi dâhil 10,  doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlere kaydolan öğrenciler için ise 8 yarıyıla tamamlanarak hesaplanır (Örneğin 3. yarıyıla intibak edilen bir öğrencinin yasal burs veya indirim süresi doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümler için 6 yarı yıl, Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi görecek öğrenciler için hazırlık eğitim süresi dâhil 8 yarıyıldır.)

 

(3) Öğretim dili Türkçe olan lisans programlarına burslu veya indirimli olarak kayıt yaptıran öğrenciler isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık eğitimi almak üzere Temel İngilizce Bölümünde öğrenimine devam etmeleri halinde İngilizce hazırlık eğitimi öğretim ücretinin tamamını öderler. 

 

C.) Akademik Başarı Bursu

 

(1) Üniversite lisans öğrenim başarısına dayalı olarak bir eğitim-öğretim yılı için verilen burstur.

 

(2) Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik yıl içinde (güz ve bahar dönemlerinde) aldığı tüm derslerin ortalaması 3,00 ve üzerinde olan öğrenciler yararlanabilir. Temel İngilizce Bölümünü güz dönemi sonunda bitirerek birinci sınıfa başlayan öğrenciler bu kapsamında değerlendirmeye, bir sonraki eğitim-öğretim yılının bahar dönemi sonunda alınırlar.

 

(3) Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik yıl içinde (güz ve bahar dönemlerinde) aldığı tüm derslerin ortalaması 3,90 - 4,00 olan öğrenciler öğretim ücretinin tamamından muaf tutulurlar.

 

(4) Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik yıl içinde (güz ve bahar dönemlerinde) aldığı tüm derslerin ortalaması 3,70 – 3,89 olan öğrencilere öğretim ücretinin %80’i oranında burs verilir.

 

(5) Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik yıl içinde (güz ve bahar dönemlerinde) aldığı tüm derslerin ortalaması 3,50 – 3,69 olan öğrencilere öğretim ücretinin %60’ı oranında burs verilir.

 

(6) Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik yıl içinde (güz ve bahar dönemlerinde) aldığı tüm derslerin ortalaması 3,30 – 3,49 olan öğrencilere öğretim ücretinin %40’ı oranında burs verilir.

 

(7) Kayıtlı olduğu lisans programında son akademik yıl içinde (güz ve bahar dönemlerinde) aldığı tüm derslerin ortalaması 3,00 – 3,29 olan öğrencilere öğretim ücretinin %20’si oranında burs verilir.

 

(8) Bu durumdaki öğrencilerin burstan yararlanabilmeleri için öğrenim gördükleri lisans programlarında bulunan tüm dersleri alarak en az DD veya S notu ile tamamlamış ve bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanmış olmaları ön koşuldur. W notu alınan dersi olan öğrenciler bu burstan yararlanamaz.

 

(9) Akademik Başarı Burslarından Üniversitemiz lisans programlarında tam ücretli olarak öğrenim gören öğrenciler yararlanır.

 

(10) Akademik Başarı Bursundan yararlanmaya hak kazanan Sivil Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü öğrencilerinin bursları öğretim ücretini kapsar, uçuş eğitim ücreti burs kapsamı dışındadır.

 

(11) Normal öğrenim süresi sonunda yönetmelikte belirtilen başarı koşullarını yerine getiren öğrenciler Akademik Başarı Bursundan yararlandırılmaz.

 

D.) Spor Bursu

 

(1) Türkiye Üniversite Sporları Federasyonlarının belirlediği branşlarda, Üniversitenin takımlarında Üniversite adına yarışmalara katılan öğrencilere verilen burstur.

 

(2) Spor Bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler branşlarındaki ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm çalışma, başarı, derece vb. bilgi ve belgeleri bir dosya ile Spor Koordinatörlüğü’ne teslim ederler.

(3) Spor Bursunun verilmesi öğrencinin eğitim-öğretim başarısı öncelikli olmak üzere, branşındaki Üniversite takımında yer alması ve Üniversiteyi temsil etmesine bağlıdır. Burs verilecek branşlar ve sporcular Spor Koordinatörlüğü'nün önerisi, Rektörün olumlu görüşü ile Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Burslar bir yıl için verilmekte olup, öğrenciye sonraki yıllar için de burs alma hakkını vermez.

 

(4) Bursun devam etmesi için Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrencilerin İngilizce hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayarak bölüme, bölüm öğrencilerinin ise en az 1.70 yıl sonu akademik genel ortalamasına sahip olması, ait olduğu takımla ilgili olarak katılmaları gereken aktivitelere (toplantı, antrenman, maç, yarışma vb.) devam etmesi (devam Spor Koordinatörlüğünce takip edilir, devam raporları Koordinatörlükçe verilir) ait olduğu takımdaki oyun başarısının, performansının ve disiplinli çalışmalarının devamı ve disiplin cezası alarak maçlara katılmaktan men edilmemiş olması gerekir.

 

(5) Burslu olduğu öğretim döneminde burs için gerekli şartları kaybeden ve performansı yeterli olmayan, toplantılara, antrenmanlara, maçlara, yarışmalara vb. katılmayan öğrencilerin bursları sona erer.

 

E.) Teşvik Bursu

 

(1) Maddi durumu iyi olmayan, ihtiyaçlı öğrencilere verilen burstur.

 

(2) Öğretim ücretini ödemekte maddi güçlük çeken ve yükseköğrenimlerine devamlarını sağlamak ve başarılarını arttırmak amacıyla teşvik edilen öğrenciler bu burstan yararlanabilirler. Bu bursu almaya hak kazanan öğrenciler her yıl Üniversite Mütevelli Heyetince belirlenir ve öğretim ücretinin takdir edilen belli bir oranından muaf tutulur.

 

(3) Bu burs bir akademik yıl için verilir.

 

F.) Atılım Üniversitesi Mensup Bursu

 

(1) Üniversitemizde tam zamanlı olarak görev yapan akademik ve idari personelin Üniversitemiz lisans programlarında öğrenim gören çocuklarına verilen burstur.

 

(2) Üniversitemiz lisans programlarına kabul edilen ve kayıt yaptıran Üniversitemizde tam zamanlı olarak görev yapan akademik ve idari personelinin çocuklarına öğretim ücretinin %50’si oranında burs verilir.

 

(3) Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimi süresi dâhil 10 yarıyıl, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlerde öğrenim gören öğrenciler ise 8 yarıyıl süresince, ders ve başarı koşulu aranmaksızın bursluluk oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %20’sini,  ikinci akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer.

 

(4) Akademik veya idari personelin herhangi bir sebeple Üniversitemizdeki görevinden ayrılması halinde burs sona erer.

 

G.) Şehit Bursu

 

(1) Terörle mücadele kapsamında şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensuplarının çocuklarına verilen burstur.

 

(2) Şehit Bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler bir dilekçe ve ekinde ilgili kurumdan alınmış şehitlik belgesi ile Mütevelli Heyet Başkanlığı’na müracaat ederler.

 

(3) Bu burstan LYS sonuçlarına göre Üniversitemize ilk 200.000’de yerleşen 5 (beş) şehit çocuğu yararlanır. Bu bursu almaya hak kazanan öğrenciler öğretim ücretinin tamamından muaf tutulur.

 

(4) Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimi süresi dâhil 10 yarıyıl, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlerde öğrenim gören öğrenciler ise 8 yarıyıl süresince, ders ve başarı koşulu aranmaksızın bursluluk oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar. Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun veya indiriminin %20’sini,  ikinci akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer.

 

H.) Kardeş Bursu

 

(1) Üniversitemiz fakülte ve yüksekokulunda öğrenim gören kardeş öğrencilere verilen burstur.

 

(2) Her bir kardeşin öğretim ücretinin %5’i oranında burs verilir.

 

(3) Kardeşlerden birinin mezun olması haricinde kardeşlerden birinin herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi halinde burs sona erer.

 

(4) Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimi süresi dâhil 10 yarıyıl, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlerde öğrenim gören öğrenciler ise 8 yarıyıl süresince, ders ve başarı koşulu aranmaksızın bursluluk oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar.

 

 

 

I.) Öğretim Elemanı Bursu

 

(1) Halen bir başka üniversitede tam zamanlı profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve öğretim görevlisi olarak görev yapan öğretim elemanlarının çocuklarına verilen burstur.

 

(2) Öğretim ücretinin %5’i oranında burs verilir.

 

(3) Temel İngilizce Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi alacak öğrenciler İngilizce hazırlık eğitimi süresi dâhil 10 yarıyıl, doğrudan lisans programına başlayan veya Türkçe eğitim veren bölümlerde öğrenim gören öğrenciler ise 8 yarıyıl süresince, ders ve başarı koşulu aranmaksızın bursluluk oranlarında öğretim ücretinden muaf tutulurlar.

 

Bursun Tahsisi, Uygulama Usul ve Esasları

Madde 4:

 

(1) Mütevelli Heyet öğrencilerin başarı durumlarını her akademik yıl sonunda Rektörlükten ister. Durumu yönetmeliğe uyan öğrenciler var ise, ayrılan ödenek ve kontenjana göre, burs almaya hak kazanan öğrencilere duyuru yapılır.

 

(2) Mütevelli Heyet, durumu yönetmeliğe uyan öğrencilerin tespitini bir komisyona havale edebilir.

 

(3) Lisans veya önlisans programına burslu veya indirimli olarak kayıt olan ancak daha sonra Üniversite içi yatay geçiş yaparak bölüm değiştiren öğrencilerin bursu veya indirimi sona erer.

 

(4) ÖSYS Yerleştirme Burslu öğrenciler haricinde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler burslardan yararlanamaz.

 

(5) Burslar veya indirimler sadece öğretim ücretini kapsamakta olup, diğer ücretlerde (yaz okulu ders ve öğretim ücreti, tek ders sınav ücreti vb.) muafiyet tanınmaz ve indirim yapılmaz.

 

(6) Burslar veya indirimler karşılıksızdır. Yönetmelikte belirtilen burs/öğrenim süresinin uzaması halinde devam eden dönemler/ders ücreti vb. ücretlerde herhangi bir burs, muafiyet uygulanmaz.

 

(7) Birden fazla burs veya indirim koşullarını yerine getiren öğrenciler sadece bir burstan veya indirimden yararlandırılır.

 

Bursun Kesilmesi, Bursun Sona Ermesi

Madde 5: Durumu bu yönetmelik hükümlerine uymayan öğrencinin bursu kesilir, sona erer.

 

Yönetmelik Değiştirilmesi

Madde 6: Mütevelli Heyet öğrencilerin başarılarının artırılması ve teşvik edilmesi amacıyla dilediği zaman yönetmeliğinin ilgili maddelerini değiştirebilir.

 

Yürürlük

Madde 7: Bu yönetmelik 2018-2019 akademik yılı itibari ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 8: Bu yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.

 

Geçici Madde 1–

Burs Yönetmeliğinin 23.05.2016 tarihli değişiklik öncesi 3.Maddesinin Burs Çeşitleri Başlığı altında Yer alan (A) Başarı Burslarının birinci bendindeki Üstün Başarı Bursu ile (C) 2547 sayılı yasanın Ek Madde 18’e göre her akademik yılda bildirilen öğrenci kontenjanlarına göre tespit edilen burslar kapsamında burs almaya hak kazanan ve halen Üniversitemiz lisans programlarında öğrenimine devam eden öğrencilere kayıtlı oldukları yıldaki burs yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 2 –

2018-2019 akademik yılı öncesinde Şehit Bursu, Atılım Üniversitesi Mensup Bursu ve Öğretim Elemanı Bursu kapsamında burs almaya hak kazanan ve halen Üniversitemiz lisans programlarında devam eden öğrencilerin kalan öğrenim süresi ile sınırlı olmak üzere burslarının devam etmesi veya kesilmesi tadil edilmiş metin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Önemli Not: Bir yükseköğretim programından mezun olan öğrenciler YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde burslardan veya indirimlerden yararlanamaz.