Eğitim

Erasmus (Öğrenci Değişim Programları)

Üniversitemizde Yurt Dışı Öğrenim Olanakları

Erasmus Programı, Erasmus Mundus External Cooperation Window for Lot-12 kapsamında ve Üniversitemizin anlaşmalı olduğu yurtdışındaki birçok saygın üniversitede öğrenci değişim programları ile öğrenim görme ve staj yapma fırsatı sağlanmaktadır.

Bu sayede, Üniversitemiz verdiği eğitimle kendisini ve dünyayı özgürce tanıma yetisi kazanan öğrencilerine, farklı kültürleri tanıma ve farklı kültürlere sahip oldukları değerleri aktarma olanağı da sunmaktadır.

2007 – 2017 yılları arasında yeni bir döneme giren AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında Erasmus Programı ile öğrenci, akademisyen, personel, staj hareketliliği gerçekleştirilmektedir.

2004 – 2005 akademik yılı başından beri Erasmus kapsamındaki Avrupa Üniversiteleri ile öğrenci, öğretim elemanı değişiminde bulunan Üniversitemiz, yeni dönemde (2007 – 2017) “Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi” (Extended Erasmus University Charter) almaya hak kazanmış ve öğrencilerine Avrupa üniversiteleri ile staj hareketliliği programından da faydalandırmaya başlamıştır.

Üniversitemiz 2009 – 2010 akademik yılından itibaren, Erasmus Mundus External Cooperation Window, Lot12 Programı’na University of Trento (İtalya) koordinatörlüğünde dahil olmuş, konsorsiyum dahilinde bulunan Asya kıtasında yer alan üniversitelerle öğrenci – öğretim elemanı değişimine başlamıştır.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ERASMUS YÖNERGESİ ERASMUS ANLAŞMALARIMIZ