Neden Atılım Üniversitesi ?

2016-2017 Akademik yılında 20. yılını kutlayan Atılım Üniversitesi, kısa geçmişine sığdırdığı başarılarla, modern yerleşkesinde, artan eğitim kalitesiyle büyümeye devam etmektedir.

Üniversitemiz;

Çağın gerektirdiği evrensel bilgiye ulaşan ve bunu kullanan,

Mesleki bilgi ve deneyimlerini arttırmak için araştıran,

Ülke sorunlarına çözüm üretmeye çalışan,

Takım çalışmasını seven,

Başarılı,

Hem ülkemiz hem de dünyada rekabete açık,

Sanatsal, kültürel ve tarihsel değerleri koruyup yücelten insanlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Bu amaç doğrultusunda; öğrencilerimizin tüm dünyadaki bilimsel, teknolojik, siyasi, kültürel gelişmeleri izleyebilmeleri ve katkı sağlayabilmeleri, başka kültürleri tanıyabilmeleri amacıyla mevcut kırk bölümün 28'inde İngilizce eğitim verilmektedir. Ayrıca, seçmeli olarak Fransızca, Almanca, Rusça ve İspanyolca dersleri de alınabilmektedir.

Öğretim, araştırma ve kültür sentezinin kurulabilmesi amacıyla; teknolojik gelişmelere bağlı olarak fiziksel alt yapımız güncellenmekte, müfredatımız sektörel ihtiyaçlara, ABET ve MÜDEK gibi uluslararası standartlara bağlı olarak yenilenmektedir. Lisans Araştırma Projeleri (LAP) kapsamında öğrencilerimiz, henüz lisans eğitimi sırasında öğretim elemanları ile birlikte araştırma yapma olanağı bulmakta, bilimsel/sanatsal/kültürel faaliyetlerde bulunan öğrencilere maddi destekte bulunulmaktadır. Akademik kariyerlerini yurt dışında ya da Ülkemizin değerli üniversitelerinde yapmış öğretim elemanlarımız, bilgi ve deneyimlerini sekiz bine yaklaşan öğrencimizle paylaşmaktadır. Sayıları altı yüze yaklaşan öğretim elemanımız, lisans eğitimini 11/1 öğrenci - hoca oranıyla küçük sınıflarda, enteraktif şekilde yapmaktadır.

Teorik bilginin pratikle pekiştirilmesi amacıyla, özellikle mühendislik alanındaki derslerin %80'i laboratuar ortamında yapılmakta, 140 eğitim ve araştırma laboratuarı, dersler ve araştırmalarda kullanılmaktadır.

Dünyanın her yerindeki bilgiye ulaşılabilmesi için yerleşkenin tümünde kablosuz ağ servisinden yararlanılabilmektedir. Dünyanın elli üç farklı ülkesinden gelen beş yüzü aşkın öğrencimizle dünyayı kucaklayan Üniversitemizde, öğrencilerimiz Erasmus Programı kapsamında Avrupa'nın yirmi ülkesindeki elli Üniversitede eğitimlerinin bir kısmını gerçekleştirebilmektedir.

Eğitimleri süresince, bölüm tercihleri değişen, farklı bölümlerde daha başarılı olacağına inanan öğrencilerimiz için bölümler arasında yatay geçiş olanağı bulunmakta, farklı alanlarda kendilerini geliştirmek isteyen başarılı öğrencilerimiz için çift ana dal ve yan dal olanakları sunulmaktadır.

Ankara'nın en gözde yerleşim yerlerinden biri olan İncek'te 250 dönüm üzerinde tüm fakültelerini barındıran yerleşkemizde açık yüzme havuzu, basketbol sahaları, tenis kortları bulunmaktadır. Sayısı 70'i bulan topluluklarımızda öğrencilerimiz sosyal- kültürel etkinlikler düzenlenmektedir.

Kendisi, ülkemiz ve tüm dünya için geleceğe iz bırakacak ve birey olarak kendini keşfedip, potansiyelini değerlendirecek tüm gençleri Üniversitemizi tanımaya, olanaklarından yararlanmaya davet ediyoruz.