Mezunlar ve İstihdam

Mezunlarımız kariyerler hedeflerini gerçekleştirmek ve başarıyla yükselmek açısından; aldıkları İngilizce ve uygulama ağırlıklı eğitim olanaklarının avantajlarını kullanmakta, sağlam bilgi birikimleri nedeniyle kendilerine duydukları güven başarılarının kaynağını oluşturmaktadır.

Teorik bilgilerini uygulamayla pekiştirmeleri açısından tüm bölümlerimizde oluşturulan teknik alt yapı, staj uygulamaları, sertifika ve değişim programları ile öğrencilerimiz girişimci bir ruhla mezun olmaktadır.

Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Koordinatörlüğü ve danışmanlık sisteminin yönlendirmesi ile gelecek hedeflerine uygun ders programları belirleyen, sosyal, sportif, kültürel etkinliklerle kendilerini farklı alanlarda geliştiren öğrencilerimiz mezuniyetleri sonrasında sadece ülkemizde değil tüm dünyada iş bulabilecek donanıma ulaşmaktadır.

Üniversitemizde mezuniyet sonrasında gerçekleşen genel istihdam oranı % 93’dür.

Atılım Üniversitesi mezunu öğrencilerinin istihdam durumlarını yıllar itibariyle incelediğimizde çalışan mezunların oranı % 90’ın üzerindedir.Yıllar itibariyle; mezuniyet öncesi, ilk 3 ay ve 4-6 ay şeklinde istihdam hızları 3 kategoride değerlendirildiğinde, Üniversitemizden mezun öğrencilerimizin büyük çoğunluğunun ilk üç ay içinde iş buldukları, istihdam edildikleri tespit edilmiştir.Atılım Üniversitesi mezunlarının çalıştıkları sektörler dikkate alındığında %22’sinin enerji, % 16’sının hizmet, % 15’inin bilgi ve iletişim, %12’sinin savunma sanayi ile ilgili işlerde çalıştığı görülmektedir.