Hazırlık Okulu

Küreselleşen dünyada ortak iletişim dili olan İngilizce, ayrıca bir bilim dilidir. Bu nedenle Üniversitemiz eğitim dilini “İngilizce” olarak seçmiştir. Misyonu, gençlerimizi meslek sahibi yapmanın yanı sıra, hayata atıldıkları zaman sadece ülke sınırlarında kalmayıp uluslararası platformlarda da rekabet edecek nitelikte bireyler olarak yetiştirmek olan üniversitemizde, İngilizce dili çok önem kazanmaktadır. Üniversitemize yeni kabul edilen öğrenciler, kayıt oldukları Akademik Yılın başında Hazırlık Okulu tarafından hazırlanan Yeterlik (Proficiency) Sınavına girerler. Başarılı olan öğrenciler fakültelerinde eğitime başlarlar. Diğerleri ise Yerleştirme Sınavına (Placement) girerek Hazırlık Okulu’nda düzeylerine uygun gruplardan (Başlangıç – Orta – Orta üstü) birine yerleştirilirler.

Atılım Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıran öğrenciler; son iki yıl içinde girmiş oldukları KPDS, ÜDS, TOEFL, IELTS, FCE sınavlarının birinden, Hazırlık Okulu’nca saptanan düzeyde başarılı olmaları halinde İngilizce Hazırlık Programından muaf tutulurlar.

Okulumuzda eğitim ELT alanında en gelişmiş sistem olan kur sistemi şeklinde yapılır. Akademik yıl 11 – 12’şer haftalık 3 kurdan oluşur. Kurunda başarılı olamayan öğrenci duruma göre kurunu 2 kez daha tekrar eder. Böylece öğrencilere sağlam temeller üzerine ilerleme olanağı sunulur.

Kur sisteminin yanı sıra,

Okulumuzda, okutmanlara hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim vererek, onları ELT alanında son gelişmelerle ilgili teknik metod ve uygulamalar konusunda bilgilendiren, dersleri izleyip onlara yapıcı geri bildirimde bulunan öğretmen eğiticilerinin bulunması,

Programdaki yazma derslerinin bu konuda uzman okutmanlar tarafından yürütülmesi,

Internet bağlantılı bilgisayarların ve çeşitli materyallerin bulunduğu Öğrenci Çalışma Merkezimiz,

Dil laboratuarlarımız,

Öğrencilerin psikolojik, eğitsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak ve var olan potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla kurulmuş Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezimiz,

Başarısı düşük öğrenciler için takviye dersleri düzenlenmesi,

Öğrencilere portfolio tutturulması, proje hazırlatılması, münazara gibi etkinliklere katılımlarının sağlanması,

Hazırlık Okulunun belli başlı ayrıcalıklarıdır.

Dil Eğitimi; her düzey grup için hazırlanmış özel programlarla, güçlü bir eğitim kadrosu tarafından ELT alanında çağdaş, en yeni metot ve teknikler kullanılarak verilir.

2000 yılında kullanıma giren “ Öğrenci Çalışma Merkezimiz” bilgisayar, modern araç–gereçler, öğrenci düzeylerine göre hazırlanmış çeşitli materyal ve kitaplarla donatılmış olup öğrenciye yabancı dilin pratiğini yapma, öğrendiklerini pekiştirme, eksiklerini tamamlama imkânı vermektedir.

Atılım Üniversitesi, YGS / LYS’ye hazırlanan öğrencilere de, Hazırlık Okulu’nda ATÜSEM öğrenci kimliği altında, 1 yıl süreyle İngilizce öğrenme imkanı sunmaktadır. Bu programa katılan öğrencilerin Atılım Üniversitesi veya İngilizce ile eğitim yapan bir başka üniversitenin “ İngilizce Yeterlik Sınavı”nda başarılı olarak 1.sınıfa kaydolma şansları olmaktadır.