Hayata Atılım Programı

HAYATA ATILIM PROGRAMI, 

2011-2012 akademik yılında Hazırlık sınıfından başlayarak her yıl sürecek Atılım Üniversitesi öğrencilerine özel bir programdır.

Temeli; üniversitelerdeki mesleki yeterlilik kazandırma ve bireysel gelişim odaklı eğitimi tamamlamak amacıyla dünyayı okuma, rekabette başarılı olma ve güzel yaşama yöntemlerini öğrencilere kazandırma amacına dayanmaktadır.

Hayata Atılım Programı bir ders midir?

Hayata Atılım Programı, yeni bir öğrenim kanalıdır. İçinde yaşadığımız çağın ruhuna uygun olarak, belli bir içeriğin anlatımından çok “paylaşım” esasına dayalı bir programdır.

Programın işleyişi nasıl olacak?

Hayata Atılım Programı, her dönemde düzenlenecek konferanslardan oluşmaktadır. Öğrencilerin fiziken katılımları gerekmektedir. Ancak öğrencilerimiz, konuşmacıya ve konuşulanlara fikren de katılmak zorunda değildir. Amaç, paylaşıma katılımcı olmak aktarılandan faydalanmanın yolunu bulmaktır. Bunun yolunu öğrencilerimiz kendileri bulacaklardır.

Öğrenciler bu programdan ne şekilde yararlanabilir?

Program öğrencilerin önüne yeni ve güncel bir içerik getirmeyi hedeflemektedir. Bu sayede, katılarak ve dinleyerek küresel ve ulusal konuların ve tartışmaların bir parçası olacaklardır. Ancak burada sunulmak istenen, tartışmaların bir tarafı haline gelmeleri değil, tam tersine taraf olmaksızın ortadaki fikri ve konuların özünü görmeleri veya bulmaları için bir ortam yaratmaktır.

Hayata Atılım Programı’nın amacı nedir?

Atılım Üniversitesi öğrencilerinin, mezun olmadan önce kazanmaları beklenen “entelektüel birikimi” bir içerik olarak değil, bir beceri olarak kazandırılması amaçlanmaktadır. Böylece her bir Atılım Üniversitesi mensubu ve mezunu, entelektüel gelişimlerini dersleriyle veya üniversite yaşamlarıyla sınırlandırmadan, hayatlarının her yerinde ve her döneminde yönetebilecekleri, geliştirebilecekleri bir beceri ve kazanım olarak sürdürebilirler.

Hayata Atılım Programı’nın bir dünya görüşü var mıdır?

Atılım Üniversitesi Hayata Atılım Programı, hiç bir dünya görüşüne hizmet etmeyi amaçlamaz. Akademi’nin ruhunu oluşturan, kendi kendine soru sorma felsefesini öğrenciye kazandırmayı ve tüm dünya görüşlerine eşit mesafede ve onların üzerinde bir bakış açısı edinmeyi amaçlar. Konuşmacıların kişisel dünya görüşleri ve konuşmalarında yer verecekleri mesajlar, okul tarafından kontrol edilmez ve öğrencinin konuşmacıların görüşlerini kazanması amaçlanmaz.

Programdaki mesajlar kişisel dünya görüşlerinize ters düşebilir mi?

Hayata Atılım Programı kapsamında yer alacak her içerik ve mesaj, Atılım Üniversitesi öğrencisinin, dünyayı daha doğru anlamasına katkı sağlayacak bir fırsattır. Üniversite, öğrencilerimize, konuşulan fikirleri benimseyip kabullenmek veya reddetmek dışındaki seçenekleri önermektedir. Entelektüel derinlik, bir taraf seçmeden, tüm fikirlerin üzerinde ve ötesinde bir duruşa sahip olmayı gerektirir. Atılım Üniversitesi öğrencileri, bu platformu bilgiye sahip olmak için değil, bilgi edinerek düşünce dünyasını zenginleştirme ve bir taraf seçmeme özgürlüğünü tercih etme yönünde kullanmalıdır.

Bilgi için:

hayataatilim@atilim.edu.tr

Twitter:

@hayataatilim