Erasmus (Öğrenci Değişim Programları)

Üniversitemizde Yurt Dışında Öğrenim Olanakları

Erasmus Programı, Erasmus Mundus External Cooperation Window for Lot-12 kapsamında ve Üniversitemizin anlaşmalı olduğu yurtdışındaki birçok saygın üniversitede öğrenci değişim programları ile öğrenim görme ve staj yapma fırsatı sağlanmaktadır.

Bu sayede, Üniversitemiz verdiği eğitimle kendisini ve dünyayı özgürce tanıma yetisi kazanan öğrencilerine, farklı kültürleri tanıma ve farklı kültürlere sahip oldukları değerleri aktarma olanağı da sunmaktadır.

2007 – 2013 yılları arasında yeni bir döneme giren AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında Erasmus Programı ile öğrenci, akademisyen, personel, staj hareketliliği gerçekleştirilmektedir.

2004 – 2005 akademik yılı başından beri Erasmus kapsamındaki Avrupa Üniversiteleri ile öğrenci, öğretim elemanı değişiminde bulunan Üniversitemiz, yeni dönemde (2007 – 2013) “Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi” (Extended Erasmus University Charter) almaya hak kazanmış ve öğrencilerine Avrupa üniversiteleri ile staj hareketliliği programından da faydalandırmaya başlamıştır.

Üniversitemiz 2009 – 2010 akademik yılından itibaren, Erasmus Mundus External Cooperation Window, Lot12 Programı’na University of Trento (İtalya) koordinatörlüğünde dahil olmuş, konsorsiyum dahilinde bulunan Asya kıtasında yer alan üniversitelerle öğrenci – öğretim elemanı değişimine başlamıştır.

Üniversitemiz ile;

  Kardeş üniversite olan University of Incarnate Word (San Antonio/ Texas),

  Her türlü eğitim ve araştırma alanında işbirliği içerisinde olduğumuz University of Dortmund (Almanya)

  Wright State University, Ohio, U.S.A. ile işbirliği

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile  Indiana University- Purdue University (IUPIU), Indianapolis, U.S.A arasında öğrenci değişim programı

Erasmus Programı, Erasmus Mundus External Cooperation Window for Lot-12 kapsamında ve Üniversitemizin anlaşmalı olduğu yurtdışındaki birçok saygın üniversitede öğrenci değişim programları ile öğrenim görme ve staj yapma fırsatı sağlanmaktadır.

Bu sayede, Üniversitemiz verdiği eğitimle kendisini ve dünyayı özgürce tanıma yetisi kazanan öğrencilerine, farklı kültürleri tanıma ve farklı kültürlere sahip oldukları değerleri aktarma olanağı da sunmaktadır.

2007 – 2013 yılları arasında yeni bir döneme giren AB Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında Erasmus Programı ile öğrenci, akademisyen, personel, staj hareketliliği gerçekleştirilmektedir.

2004 – 2005 akademik yılı başından beri Erasmus kapsamındaki Avrupa Üniversiteleri ile öğrenci, öğretim elemanı değişiminde bulunan Üniversitemiz, yeni dönemde (2007 – 2013) “Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi” (Extended Erasmus University Charter) almaya hak kazanmış ve öğrencilerine Avrupa üniversiteleri ile staj hareketliliği programından da faydalandırmaya başlamıştır.

Üniversitemiz 2009 – 2010 akademik yılından itibaren, Erasmus Mundus External Cooperation Window, Lot12 Programı’na University of Trento (İtalya) koordinatörlüğünde dahil olmuş, konsorsiyum dahilinde bulunan Asya kıtasında yer alan üniversitelerle öğrenci – öğretim elemanı değişimi yapılmıştır.

Üniversitemiz ile;

 • Kardeş üniversitemiz olan University of Incarnate Word (San Antonio/ Texas) ile Bilişim Sistemleri Mühendisliği Ortak Lisans Programı,

 • University of Dortmund (Almanya) ile eğitim ve araştırma alanında işbirliği,

 • Wright State University, Ohio, U.S.A. ile öğrenci ve akademik personel değişim programları,

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile  Indiana University- Purdue University (IUPIU), Indianapolis, U.S.A ile öğrenci değişim programı bulunmaktadır.

Erasmus Programı kapsamında aşağıdaki üniversite ve bölümlerde Erasmus Programı dahilinde bir dönem veya bir tam akademik yıl öğrenim görebilme fırsatı sunulmaktadır:

Graz University of Technology A GRAZ02 AUSTRIA Computer Science
Universite de Liege B LIEGE01 BELGIUM Chemical Engineering and Process
Bulgarian Academy of Sciences BG SOFIA30 BULGARIA Arts and Humanities
Konstantin Preslavsky University of Shumen BG SHOUMEN01 BULGARIA Foreign Languages
University of Ostrava Faculty of Science CZ OSTRAVA02 CZECH REPUBLIC Computer Science
University of Pardubice CZ PARDUB01 CZECH REPUBLIC Information and Communication Technologies
      Electricity and Energy
University of Ostrava CZ OSTRAVA02 CZECH REPUBLIC Computer Science
University of Hradec Kralove CZ HRADEC01 CZECH REPUBLIC Information and Communication Technologies
Roskilde Universitet International Team DK ROSKILD01 DENMARK Computer Science
King Sigismund Business School HU BUDAPES44 HUNGARY Business&Administration
      Political Science&Civics
Jyvaskylan Ammattikorkeakoulu SF JVASKY11 FINLAND Engineering and Engineering Trades (Logistic)
Tampere University Of Technology SF TAMPERE02 FINLAND Engineering and Engineering Trades 
L'Ecole de design Nantes Atlantique F NANTES43 FRANCE Design
Universite de Technologie de Compiegne F COMPIEG01 FRANCE Computer Science
      Software Engineering
       Information System
Universite Rennes 2 F RENNES02 FRANCE Foreign Languages (LEA/Translation)
Universitat Mannheim D MANNHEI01 GERMANY Business Informatics
Freidrich-Alexander-Universitat Ertangen- Nürnberg D ERLANGE01 GERMANY Mechanics and Metal Work
Ludwigshafen University of Applied Science D LUDWIGH01 GERMANY Logistics
University of Piraeus G PIRAEUS01 GREECE Industrial Engineering
Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki G THESSAL12 GREECE Electricity and Energy
      Electronics and Autonation
       Information and Communication Technologies
       Business and Administration
National Technical University of Athens G ATHINE02 GREECE Mining and Extraction
Niccolo Cusano University Distance Learning I ROME31 ITALY Education Science
      Mechanical Engineering
      Chemical Engineering
      Civil Engineering
      Electronic Engineering
      Manufacturing Science
      Materials Science
      Law
      Economics
      Psychology
      Political Science
      International Relations
Politecnico di Bari I BARI05 ITALY Architecture and Town Planning
Universita degli Studi di Foggia I FOGGIA03 ITALY Languages and Philological Science
Ventspils University College  LV VENTSPI01 LATVIA Business and Administration
      Information and Communication Technologies
      Languages
University of Malta MT MALTA01 MALTA Informatics, Computer Science
NHTV Breda University of Applied Sciences NL BREDA10 NETHERLANDS Travel,Tourism&Leisure
Stenden University of Applied Sciences NL LEEUWAR03 NETHERLANDS Logistics
University of Economics in Katowice PL KATOWIC02 POLAND Political Sciences&Civics
      Economics
      Management&Administration
      Finance, Banking&Insurance
University of Information Technology and Management PL RZESZOW03 POLAND Aviation Management
University of Economy in Byzdgoszcz PL BYDGOSZ06 POLAND Tourism Management
      Sociology
      English Language
      Computer Science
      Architecture and Town Planning
      Business and Administration
      Economics
Radom Academy of Economics PL RADOM04 POLAND Business Marketing and Sales
      Education, Teacher Training
      Law
      Public Administration
      Informatics, Computer Science
      Political Sciences
      International Relations
      Economics
      Journalism
Warsaw School of Economics PL WARSZAW03 POLAND Political Sciences & Civics
      Economics
      Management&Administration
      Finance, Banking&Insurance
Lublin University of Technology PL LUBLIN03 POLAND Computer Engineering
      Information and Communication Technologies
Poznan University of Technology PL POZNAN02 POLAND Computer Science
The International University of Logistics and Transport in Wroclaw PL WROCLAW16 POLAND Logistics
The General Tadeusz Kosciuszko Militarty Academy of Land Forces PL WROCLAW25 POLAND Social Sciences
      Bussiness and Law
Universitatea din Craiova RO CRAIOVA01 ROMANIA Languages
Universitatea Politachnica din Bucuresti Ro BUCURES11 ROMANIA Mathematics
Transilvania University of Brasov RO BRASOV01 ROMANIA Language 
      Literature
Transilvania University of Brasov RO BRASOV01 ROMANIA Bussiness and Administration
Universitatea Technica din Cluj Napoca RO CLUJNAP05 ROMANIA Science,Mathematics and Computing
Danubius University of Galati RO GALATI02 ROMANIA Bussiness&Management Studies
      Political Science and International Relations
      Economics
University of Oradea RO ORADEA01 ROMANIA Languages
University of Nis   SERBIA Civil Engineering and Architecture
      Economcis
      Elektronic Engineering
      Mechanical Engineering
      Medicine
      Law
      Science and Mathematics
      Technology
      Teacher-Training
      Occupational Safety
      Sport
      Arts 
      Humanities
University of Ljubljana SI LJUBLJA01 SLOVENIA Mechanics and Metal Trades
Universitat Roviar I Virgili E TARRAGO01 SPAIN Language Acquisition
Universidad Autonoma De Madrid E MADRID04 SPAIN Translation and Interpreting
Escuela De Arte De Oviedo E OVIEDO15 SPAIN Graphic Design
      Interior Architecture
Universitat Rovira I Virgili E TARRAGO01 SPAIN Psychology
University West S TROLLHA01 SWEDEN Engineering, Manufacturing and Construction
Malmö University S MALMO01 SWEDEN Political Science(International Relations)
Stockholm University S STOCKH01 SWEDEN Computer Engineering
      Information and Communication Technologies
Abertay University UK DUNDEE03 UNITED KINGDOM Political Sciences & Civics
      Economics
      Management 
      Administration
      Finance, Banking&Insurance

Öğrencilerimiz dışında Atılım Üniversitesinin akademik ve idari personeli aşağıdaki Üniversiteler ile Erasmus Programlarından yararlanabilmektedir:

 

University of St. Andrews

U.K.

Foreign Languages

Dept. of Foreign Languages

Hochschule Merseburg

Germany

Foreign Languages

University of Kent

UK

Dept. of Architecture

Dept. of Architecture

Technical University of Crete

Greece

Translation and Interpretation

Dept. of Foreign Languages

Escuela de Arte 10

Spain

Languages and Philological Sciences

Dept. of Foreign Languages

Tampere University of Technology

Finland

Dept. of Foreign Languages

University of Ljubljana

Slovenia

Library

Library

Higher Vocational School of Business and Trade

Czech Rep.

Dept. of Economics

Dept. of Economics

University West

Sweden

Faculty of Engineering

Dept. of Information Systems

Ventspils University College

Latvia

Dept. of Economics

Dept. of Economics

Bulgarian Academy of Sciences

Bulgaria

Design

Fac of Fine Arts, Design and Architecture

Detaylı bilgi için: AB ve Uluslararası İlişkiler Ofisi