DGS Genel Bilgiler

Bu programın Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında, başarısız olan öğrenciler aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan Programlara Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği kurallara göre ÖSYM’ce yerleştirilebilirler.

Öğretim dili İngilizcedir. Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.Programın sonunda İngilizce Yeterlik Sınavını başaranların “Lisans Öğrenimine kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Öğretim dili Türkçe olan lisans programlarına burslu olarak kayıt yaptıran öğrencilerin bursu bölüm öğretim ücretini kapsamakta olup, isteğe bağlı olarak İngilizce eğitim almak üzere Hazırlık Okulunda öğrenimine devam etmeleri halinde Hazırlık Okulu öğretim ücretinin tamamını öderler. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitece belirtilen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce Yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. (Ayrıntılı bilgi için Üniversiteye başvurunuz.)

Atılım Üniversitesinde öğretim ücrete tabidir. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğretim ücreti tüm bölümler ve hazırlık sınıfı için KDV dahil 29.200 TL’dir. Bu ücretin yarısı ilk kayıt sırasında, diğer yarısı ikinci sömestr başlamadan akademik takvimde belirtilen tarihler arasında iki eşit taksit halinde öğrenci tarafından ödenecektir. Öğretim ücreti artışları yıllık TÜFE oranı ile sınırlı tutulur. Öğretim dili İngilizcedir. ( Bazı bölümlerde Türkçe’dir) Hukuk Fakültesi ile Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin Mimarlık Bölümü’nde isteğe bağlı bir yıl süreyle İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında DGS ile kayıt yaptıracak öğrenciler, bölümlerin burslu açılan kontenjanlarına da tercih yapabileceklerdir.