Çift Anadal

Üniversitemizde Çift Anadal (Çift Diploma) Eğitim İmkânı

Atılım Üniversitesi, başarılı öğrencilerine ikinci bir dalda eğitim görme ve diploma alma olanağı sunmaktadır. Çift Anadal Programı ile eğitimini başarıyla sürdüren öğrencilerin ilgi duyduğu başka bir alanda da uzmanlaşmasına fırsat verilmektedir. Kendi bölümlerinin lisans programlarını üstün başarı ile yürüten öğrenciler aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görebilmektedir. Çift Anadal Programı lisans programının tüm derslerini kapsamaktadır. Öğrencilerimiz kendi lisans programlarının en erken üçüncü, en geç beşinci döneminde programa müracaat edilebilmektedir.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAM YÖNERGESİ