Burslar (2016-2017 Akademik Yılı Kılavuz Koşulları)

Zorunlu hazırlık sınıfı dahil olmak üzere verilecek olan burslarda, Tam Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %75 Burslu: öğrenim ücretinin dörtte üçünü; %50 Burslu: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 Burslu: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan bölümünü ödeyecektir. (İsteğe bağlı olarak hazırlık sınıfında eğitim alan öğrenciler hariç). Öğretim dili Türkçe olan lisans programlarına burslu olarak kayıt yaptıran öğrencilerin bursu, bölüm öğretim ücretini kapsamakta olup, isteğe bağlı olarak İngilizce eğitim almak üzere Hazırlık Okulunda öğrenimine devam etmeleri halinde Hazırlık Okulu öğretim ücretinin tamamını öderler.

ÖSYS Yerleştirme Bursu sadece öğretim ücretini kapsar. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar karşılıksız olup, burs İngilizce Hazırlık Sınıfından başlayan öğrenciler için 10 dönem, doğrudan lisans programlarına başlayan öğrenciler için 8 dönem süresince sınıf-ders geçme veya herhangi bir koşula bağlı olmaksızın devam eder. Bu süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl bursunun %20’sini, ikinci akademik yıl %50’sini kaybeder. İkinci yıl sonunda mezun olamayan öğrencilerin bursları sona erer.

LYS ve YGS sonuçlarına göre (Uzaktan Eğitim Önlisans Programları Hariç) Üniversitemiz %100 burslu lisans programlarına MF-1, MF–4, TM–1, TM-3, TS-2, YGS-1 ve YGS-6 puan türü ilk 1–5.000 sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciler öğretim ücretinden muaf tutulur ve öğretim dönemini kapsayan (Ekim-Mayıs ayları dâhil olmak üzere) 8 ay boyunca aylık 1.000 TL. cep harçlığından yararlandırılır.

LYS ve YGS sonuçlarına göre (Uzaktan Eğitim Önlisans Programları Hariç) Üniversitemiz %100 burslu lisans programlarına MF-1, MF–4, TM–1, TM-3, TS-2, YGS-1 ve YGS-6 puan türü ilk 5.001–10.000 sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciler ile DİL-1 puan türü ilk 1-1.500 sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciler öğretim ücretinden muaf tutulur ve öğretim dönemini kapsayan (Ekim-Mayıs ayları dâhil olmak üzere) 8 ay boyunca aylık 700 TL. cep harçlığından yararlandırılır. Cep harçlığından yararlanan öğrencilerin hazırlık sınıfını 1 yıl sonunda başarı ile tamamlayamamaları halinde cep harçlığı ödemesi durdurulur. Hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayıp bölüme geçiş hakkı kazanan / İngilizce yeterlik sınavını başarı ile geçip doğrudan bölüme kayıt hakkını kazanan / Türkçe bölümlere yerleştirilen ve kayıt olan öğrenciler yıl sonu akademik not ortalamalarının 2.00’ın altına düşmediği sürece cep harçlığından yararlandırılır, yıl sonu genel ortalaması 2.00’ın altına düşen öğrenciler yıl sonu genel not ortalaması 2.00 olması halinde yeniden cep harçlığından yararlandırılır, programa devam etmeyen, devamsız ve izinli sayılan öğrenciler cep harçlığından yararlandırılmaz.

Birden fazla burs koşulunu yerine getiren öğrenciler sadece bir burstan yararlanabilir.